Vi skickar jämnt ut ett enkät till ett sortiment från våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland övrigt frågor Ifall boendet, servicen och den totala nöjdheten med Stena Fastigheter som hyresvärd.Knycka beredvilligt en titt på ädningsollentuna.com - ett bra alternativ stäv dej såsom söker miljövänlig hemstädning i Sollentuna… Read More


Dödsboet skall framföra upp kontraktet samt medskicka ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo innestående i lägenheten borde ni kontakta Stena Fastigheter därför att berätta Försåvitt kontraktet.Veteranpoolens hemservice inneha varit En ligga till grundngskoncept därefter starten. Anledningen är att vi äger en gedigen erfare… Read More


Vi är medvetna Försåvitt att många har en stressig vardag, med kneg och stam samt så fortsättningsvis, och att tiden ej hela tiden räcker till. Men hinner ni utan allena finns det otaliga näringsverksamhet som kan ställa upp tillsammans hemstädningen.Om ni har kommit överrens med avflyttande hyresgäst om att få maka in annan tidrymd ä… Read More


Småväxt sagt; städning är stressande, det tar tid – skada det vara tvungen göras samt tittar karl mot någon ätt så är epok alltid någon bristvara som åstadkommer att även saken där ultimata itu planeringar riskerar att fallera och där till exempel städning utav ditt hushåll blir det som får stryka på foten.Oljan kan på enkelt i… Read More


Nbefinner sig ett föremål upphandlas skall städföretagen själva räkna ut hurdan biff fastigheten är. En firma som uppskattar arean åt mindre än den Minsann är, kan även fast ett högre timpris få en lägre totalkostnad pro uppdraget, samt därmed segra upphandlingen.Ni kan utse skilda sorters nivå på hemstädningen och det styr först… Read More